Afscheid bestuurslid Sytse van der Werf

Afscheid bestuurslid Sytse van der Werf

Sytse van der Werf heeft deze maand afscheid genomen van het bestuur van De Folkshegeskoalle. Hij is 10 jaar lang bestuurslid geweest en is in zijn functie van grote waarde geweest door zijn betrokkenheid en kritische deskundigheid. Hij heeft daarbij de laatste jaren, toen het financieel minder ging, vooral gewezen op de noodzaak om te vernieuwen, met behoud van de typische identiteit en sfeer van De Folkshegeskoalle. Het bestuur zal Sytse missen als een prettige en deskundige college, we zijn hem dankbaar dat hij zich zolang heeft ingezet. We wensen Sytse en zijn vrouw Welmoed alle goeds toe.