Pensioen in zicht 19-23 juni 2017

STARTDATUM:
19/06/2017
PERIODE:
4 nachten
THEMA:
bezinning

Maand

Juni

De arrangementen rond Pensioen in Zicht markeren de overgang van een bestaan waarin betaalde arbeid bepalend was, naar een levensfase die op allerlei manieren ingevuld kan worden. Pensioen in Zicht biedt u de gelegenheid om uw (arbeids)verleden in perspectief te plaatsen, om stil te staan bij de veranderingen die zich aandienen en keuzes te maken voor de toekomst. De data voor pensioen in zicht in 2017 zijn: 1 – 3 maart, 10 – 14 april, 19 – 21 april, 22 – 24 mei, 19 – 23 juni, 28 – 30 juni, 13 – 15 september, 25 – 29 september, 1 – 3 november.

Centrale vragen hierbij zijn:
– Wat betekent het voor mijzelf en de mensen om mij heen dat ik stop met werken?
– Hoe neem ik op een goede manier afscheid van mijn werk?
– Welke veranderingen staan mij (en mijn partner) te wachten en hoe ga ik daar mee om?
– Wat boeit en interesseert mij? Waar liggen mijn krachten? Wie of wat inspireert mij?
– Wat kan ik doen om de toekomst die ik mezelf en de mijnen toewens dichterbij te brengen?

Voor deze cursus kunt u zich opgeven via www.stavoor.nl