De Folkshegeskoalle zet zich in voor zelfstandige Friese omroep

De Folkshegeskoalle zet zich in voor zelfstandige Friese omroep

De overheid wil dat de regionale omroepen, waaronder Omrop Fryslân,  zich gaan clusteren om zo te bezuinigen op de subsidies voor deze omroepen. Omrop Fryslân is de enige publieke omroep die uitzendt in de tweede rijkstaal, het Fries. Als de plannen doorgaan verliest Omrop Fryslân zijn zelfstandigheid en gaat de Friestalige zender verloren. Door een fusie zullen programma’s in het Fries en over de Friese cultuur niet meer vanzelfsprekend zijn. Fryslân heeft volgens Europese verdragen recht op een autonome, eigen omroep. Het bestuur van ‘de freonen fan Omrop Fryslân’ roept op tot actie. Uit vertegenwoordigers van verschillende Friese organisaties, zal een actiegroep worden opgericht die de komende maanden van zich zal laten horen. De Folkshegeskoalle heeft zich hiervoor aangemeld. Wij achten een eigen zelfstandige omroep voor Friesland van groot belang.