Op ‘Schylgeralân’ klinken al 25 jaar Friese volksliedjes

Op ‘Schylgeralân’ klinken al 25 jaar Friese volksliedjes

Een koorweekend dat al 25 jaar een grote groep Friezen trekt, is uitzonderlijk, ook voor de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Dus dat jubileum van ‘Kom & Sjong’, zoals het koorweekend heet, kon niet ongemerkt voorbijgaan. Er is een jubileumboekje gemaakt en op de zondagmiddag waren de eilandbewoners uitgenodigd om mee te luisteren en te zingen. In het boekje wordt verslag gedaan door de oprichters van het weekend en deelnemers van toen en nu vertellen over hun ervaringen. De verschillende directies van de Folkshegeskoalle door de jaren, vertellen over de waarde van dit bijzondere weekend. Ook alle dirigenten die er zijn geweest, vertellen over hun tijd bij Kom & Sjong. Om de unieke sfeer van het weekend ook te delen met de Terschellingers, was iedereen uitgenodigd voor de zondagmiddag om te luisteren naar het eindresultaat van een weekend studeren. Het weekend staat tegenwoordig onder muzikale leiding van Claartje van Dokkum en Jelma Wiegersma. Zij hadden voor het jubileum ook het Terschellinger volkslied ‘Oan Schylge’ op het programma gezet. Zo’n 25 eilandbewoners waren zondagmiddag te gast op de Folkshegeskoalle om te genieten en mee te zingen met liedjes voor en over Terschelling.