Opening Teater de Rondte

Opening Teater de Rondte

Met een gevarieerd programma en onder grote belangstelling is op 18 juli Teater de Rondte bij de Folkshegeskoalle officieel geopend. De Rondte is dé nieuwe locatie voor de dansdemonstraties van de Volksdansvereniging van Terschelling (VTV).

De VTV was al een poos op zoek naar een nieuwe locatie en de Folkshegeskoalle wilde graag plek bieden aan deze eilander volkscultuur. Bij de opening kwamen voorzitter Rinke Mier van de VTV en directeur Amarins Geveke van de FHS elkaar tegemoet om zo te symboliseren dat op deze plek de eilander cultuur en de Friese cultuur elkaar ontmoeten en samengaan.
In het openingswoord van de Folkshegeskoalle heeft Amarins verteld over de start van de samenwerking en de plannen. Er zijn veel gesprekken geweest, waar vanuit de VTV steeds Jan Kees Smit de kar heeft getrokken. Verschillende partijen zoals grondeigenaar Staatsbosbeheer en Oerol hebben meegedacht. Danny van Mullekom uit Oosterend heeft het ontwerp gemaakt. Belangrijk moment was het groene licht voor een subsidie van €10.000,- vanuit het Iepen Mienskipsfûnds. De gemeente heeft hier nog een schepje bovenop gedaan met een co-financiering van €3.000,-.
In de uitvoering heeft Henk Trip veel betekend door steeds samen met Amarins het beste alternatief te vinden waarna Kille Hek aan de slag kon om met groot materiaal aan de slag te gaan in het bos. Na het grove werk hebben vele vrijwilligers vanuit de VTV het theater af kunnen maken door het plaatsen van plaggen, die weer beschikbaar zijn gesteld door Staatsbosbeheer. Prachtig om te zien hoe samenwerking tussen al deze mensen tot zo’n mooi resultaat kan leiden!
Voorzitter Rinke Mier memoreerde aan de geschiedenis van de volksdansers van Hoorn en waar ze allemaal hebben gedanst door de jaren heen. Het volksdansen is een belangrijk onderdeel van de folklore op Terschelling. In 1950 werd voor het eerst op een buitenvloer opgetreden voor de ‘badgasten’. Aanvankelijk incidenteel, later met meer regelmaat. Tegenwoordig demonstreren twee verschillende afdelingen tijdens het zomerseizoen om de week, ieder op hun eigen locatie. In de schoolvakanties doet ook de jeugdgroep, de jongere dansers, hier enthousiast aan mee. De afdeling Hoorn heeft van 1950 – 1991 gedanst achter eetcafé Groene Weide. In 1973 is er een nieuwe dansvloer aangeschaft voor toen Fl 4000,- Vanaf 1991 tot 2000 is er gedanst bij de Eilandpers, de drukker van deze krant die toen nog in Hoorn was gevestigd. In 1996 is de vloer weer vernieuwd. Van 2000 tot en met 2015 zijn de demonstraties gehouden aan de Kooiweg in een stukje land van Sil Buren. Toen dit huurcontract afliep, is de pacht overgegaan naar een andere partij. Nu staan er weer dieren in het land. Afgelopen zomer konden de demonstraties gelukkig doorgaan op tijdelijke, verschillende locaties. De dansgroep wilde graag weer een vaste locatie voor de demonstraties en zijn erg blij met deze nieuwe plek op de Folkshegeskoalle. Rinke deed als laatste nog een oproep aan de buurtschappen omdat de VTV nog geld nodig heeft voor een nieuwe houten vloer en een overkapping.
Als laatste was wethouder Evert van Leunen aan het woord die iedereen feliciteerde met deze mooie nieuwe plek.

Tijdens het openingsprogramma hebben de jeugdvolksdansers en de volwassen dansers de vloer gedeeld met het zangkoor Wadvocaal, René de Beer, Janny Cruiming en als laatste Coffeedick. Het was een gezellige avond die door zo’n 120 eilanders en badgasten druk werd bezocht. Het theater is geschikt voor vele doeleinden en VTV en FHS hopen dat veel organisaties er goed gebruik van zullen maken!