Subsidie voor dansvloer tussen de bunkers

Subsidie voor dansvloer tussen de bunkers

De Folkshegeskoalle heeft €10.000 subsidie gekregen om een dansvloer met zitplaatsen te kunnen maken. Op deze dansvloer kan de Volksdansvereniging van Terschelling (de VTV) haar dansdemonstraties houden. Volksdansen is een belangrijk onderdeel van de eilander folklore en een activiteit die bij uitstek past op de Folkshegeskoalle, we zijn tenslotte een plek voor (volks-)cultuur en ontmoeting. Deze gemeenschappelijke band tussen de VTV en de FHS als het gaat om volkscultuur en gemeenschapszin, maakt de Folkshegeskoalle tot een ideale plek voor de dansdemonstraties.
De volksdansvloer met zitplaatsen wordt gerealiseerd tussen de munitiebunkers op het erf van de Folkshegeskoalle. Deze plek kan ook gebruikt worden voor voorstellingen, optredens en andere activiteiten.

De subsidie is afkomstig uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Met dit fonds wil de provincie investeren in de leefbaarheid. In totaal 21 projecten op de Friese Waddeneilanden hebben een subsidie ontvangen.