Subsidie voor Folkshegeskoalle Schylgeralân

Subsidie voor Folkshegeskoalle Schylgeralân

De Folkshegeskoalle Schylgeralân (FHS) op Terschelling krijgt een subsidie van ruim
37.000 euro van de provincie Fryslân. De financiële steun is bedoeld voor nieuwe culturele en sociale initiatieven van deze laatste volkshogeschool van Nederland. De Folkshegeskoalle richt zich de komende jaren op vernieuwing en op meer samenwerking met instellingen en bewoners op het eiland en aan de Friese vaste wal. Daarmee wil de FHS zich ook in de toekomst blijven onderscheiden als volkshogeschool.

In 2018 bestaat de Folkshegeskoalle Schylgeralân 70 jaar en in de aanloop naar dat jubileum zet de stichting in op een nieuwe koers. Het stichtingsbestuur en de directie willen de bijzondere bijdrage die de FHS levert aan het culturele landschap van Fryslân versterken door de deuren verder open te zetten. Zij willen daarbij nog meer de verbinding zoeken met de eilander bevolking en met Friese culturele instellingen. Onder andere met nieuwe culturele en sociale activiteiten, acties en evenementen. Voor de vernieuwsslag moet flink worden geïnvesteerd, want ook de gebouwen en het terrein moeten klaar worden gemaakt voor de toekomst. De Folkshegeskoalle heeft daarvoor financiële steun gezocht bij onder andere de provincie.

Directeur Amarins Geveke: “Door als Folkshegeskoalle meer open te zijn naar de buitenwereld, met onder andere een nieuwe permanente expositieruimte, willen wij meer mensen bereiken en ontvangen als onze gast en cursist. Daarbij willen we aandacht houden voor onze geschiedenis door de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog op ons terrein beter te betrekken bij onze activiteiten. Ook hebben we aandacht voor onze plek in de Friese geschiedenis en gemeenschap en daarom willen we meer verbindingen leggen met andere instellingen in Fryslân. Als wij nu geen stappen zetten om aan onze organisatie en onze uitstraling te werken, dan heeft ook de laatste volkshogeschool van Nederland geen toekomst meer. En dat terwijl onze doelstelling, om een plek te zijn voor verbinding, ontwikkeling en ontspanning, nog steeds even actueel is”.

De FHS is een bijzondere accomodatie met een bijzondere geschiedenis. Tegenwoordig worden op de Folkshegeskoalle jaarlijks zo’n 30 cursussen georganiseerd op het gebied van cultuur, bezinning en natuur & milieu. Een deel van die cursussen is Friestalig. Naast cursussen voor volwassenen, is de FHS ieder jaar de plek voor drie zomerkampen (Simmerkampen) voor (Friestalige) kinderen van 9 tot en met 14 jaar. Verder wordt de FHS door allerhande organisaties en scholen gebruikt als basis voor hun cursussen en activiteiten. Meer informatie daarover is te vinden op www.folkshegeskoalle.nl.
Behalve voor enkele projecten en jubilea heeft de Folkshegeskoalle Schylgeralân nooit eerder subsidie gekregen.