Cursus

WilleWike

27 vrijdag - 18 zondag 2018
Aanvang: 12:21 uur

De WilleWike is een vakantieweek voor Friese kinderen van basis- en voortgezet onderwijsscholen. De week richt zich op de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. In de ochtend is er tijd voor de Friese taal en cultuur, in de breedste zin van het woord. In de middag gaan we het eiland over, worden er spelletjes gedaan, een speurtocht of organiseren we een excursie.

  • Basisonderwijs: 28 april tot en met 2 mei
  • Voortgezet onderwijs: 1 tot en met 5 mei

Voor de WilleWike kun je je opgeven via willewike.nl