CursusWeekend

Fûgels yn de hjerst

25 September - 27 September 2020

Yn it begjin fan de hjerst kinst op Skylge al folop genietsje fan de fûgeltrek. Op It Waad wurde de grutste tallen steltrinners oantroffen en yn dit wykein sille we in soad tiid besteegje oan it werkennen fan dizze sierlike fûgels. Tusken de strânljippen en rosse skriezen sykje we nei de grienskonk, reade gril en miskien komme wy wol de grauwe franjepoat tsjin dy’t in grut part fan syn libben swimmend trochbringt.
Dravende trijeteannige strânrinners sjogge wy lâns de brâning en wa wit komme wy de gint tsjin. Foar de begjinnende en al wat mear betûfte fûgeler in hearlik wykein Skylge
Folgje Arie Ouwerkerk op syn Facebookside foar prachtige fûgelfoto’s op Skylge.

Priis folpension, ynkusyf fytshier:
€ 216,- twapersoanskeamer Roefke
€ 196,- sliepseal Roefke

Oanmeldformulier