Hele week

Simmerkampen 1, 2 en 3

23 December - 24 August 2019

Der binne alle jierren simmerkampen foar Frysktalige bern fan 10 oant 16 jier. In wike lang plezier mei in soad aktiviteiten en kreativiteit, mei begelieders mei romme ûnderfining tusken de 20 en de 30 jier.
In wike lang trochbringe mei bern fan dyn eigen leeftyd op Skylge, dat is te gek! Speurtochten troch de bosk, gekke ferhalen fertelle, libbend Stratego yn de dúnen, moppen taapje, jonges tsjin de famkes, kletse, kete en fansels de buntejûn.

  • Simmerkamp 1 Foar jonges en famkes fan 10 en 11 jier  14 – 20 july 2019 Priis folpension €250,-
  • Simmerkamp 2 Foar jonges en famkes fan 12 en 13 jier  21 – 27 july 2019 Priis folpension €275,-
  • Simmerkamp 3 Foar jonges en famkes fan 14 en 15 jier 18 – 24 augustus 2019 Priis folpension €300,- Foar dit kamp binne gjin plakjes mear

Simmerkamp aanmelding