CursusMidweek

Stoomcursus Fries / Stoomkursus Frysk I

06 maart - 10 maart 2023
Aanvang: 14:00 uur

In zeer korte tijd Fries leren verstaan en lezen? Dan is deze cursus op Terschelling ideaal voor u. Na één midweek heeft u een ruime woordenschat, verstaat u de Friezen in uw buurt en kunt Friese teksten lezen. Als er voldoende tijd is maken we ook een begin met het leren spreken van de taal. Ook is er tijd voor een tocht door de duinen of een strandwandeling.

Arrangement
De cursus duurt één midweek, op basis van een luxe verzorgd arrangement. Alle kosten zijn inbegrepen, dus inclusief lesmateriaal, bootretour, fiets en taxivervoer op het eiland.
De stoomcursus wordt ook van  6 tot 10 november op Terschelling gegeven.

Extra informatie en opgave bij www.kursus.afuk.frl

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland.
Op deze prachtige plek in het bos bij het strand zijn er door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit.
De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.


Stoomkursus Frysk
Wolst yn hiel koarte tiid Frysk ferstean en lêze kinne? Dan is dizze kursus op Skylge wat foar dy. Nei ien midwike hast in romme wurdskat, fersteanst Friezen yn de buert en kinst in Frysk artikel lêze. Mocht bliken dwaan dat der foldwaande tiid is, dan sil ek in begjin makke wurde mei it praten fan de taal. Midden op ‘e dei is der tiid foar in tocht troch de dunen of in strânkuier. De kursus doarret ien midwike, op basis fan in lukse arranzjemint. Alle kosten binne ynbegrepen, dus ynklusyf lesmateriaal, boatretour, fyts, taksiferfier op it eilân ensafh.
Ekstra ynformaasje en opjaan by www.afuk.nl