Cursus

Weekend (Zee)Spiegelingen van jezelf op Terschelling

08 maart - 10 maart 2024

Het weekend Zeespiegelingen van jezelf is een reflectieweekend met gevarieerde workshops en staat in het in het teken van bewustwording. Het geeft mensen de ruimte om zelfonderzoek te doen op terugkerende thema’s. Er is aandacht voor zelfzorg en draagt tevens bij aan deskundigheidsbevordering voor professionals in het ‘mensenwerk’ met betrekking tot inzicht in communicatiestijlen en dieper liggende thema’s die men (vaak onbewust) de werkvloer op meeneemt (SKJ-punten).

De begeleiding

Het weekend op Terschelling wordt begeleid door Astrid Lassche en Jolande Adema, twee zeer ervaren coaches die gecertificeerd zijn bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) als supervisor, Register Coach en/of organisatiebegeleider. Zij zijn tevens Master-opgeleide HBO-docenten (Social Work) en hebben een praktijk als zelfstandig ondernemer op het gebied van coaching en organisatiebegeleiding.

De inhoud

Voorafgaand aan het weekend vragen we alle deelnemers (maximaal 14) een aanmeldingsformulier in te vullen waarbij we centrale thema’s en wensen in kaart brengen. In de aanloop naar het weekend toe krijgen de deelnemers ook een aantal opdrachten om alvast in de sfeer te komen.

Het programma begint op vrijdag om 16.00 uur. We starten met kennismaken en het creëren van een vertrouwde omgeving door middel van een check-in volgens de wijze van de Deep Democracy- methode. Daarna volgt de eerste reflectieworkshop. Hier wordt onder andere ingegaan op de verschillende rollen die we in het werk en het dagelijks leven vervullen, wat er zich afspeelt in de ‘tussenruimte’ binnen de communicatie tussen mensen en zullen we aandacht besteden aan je eigen koers in het leven. Jouw IK en alles wat daarbij hoort.

Op zaterdag volgt in de ochtend de Workshop over de Transactionele Analyse. Hierbij wordt aan de hand van het Ouder-Volwassen-Kind(OVK) model gekeken naar de interne rollen die een mens kan aannemen en welke invloed dat heeft op jouw wijze van communiceren. Daarnaast krijg je zicht op waarom bepaalde wijzen van communiceren juist jou triggeren. Door hiermee te oefenen krijgt de deelnemer inzicht in de eigen manier van communiceren, de primaire reacties en wat anders zou kunnen in situaties waar het moeilijk wordt. Je krijgt zicht op wat ondersteunend werkt in het dagelijks leven. Zowel op persoonlijk- als professioneel vlak.

De laatste workshop van de zaterdag werken we thema’s uit door middel van systemische opstellingen. Hierbij kan een deelnemer een vraag inbrengen die vervolgens met behulp van representanten opgesteld wordt. Je kunt zowel vragensteller als representant zijn.  Na een uitleg over systemisch werk en opstellingenwerk zullen daadwerkelijk opstellingen gedaan worden. De vragen die ingebracht worden kunnen zowel werk- als persoon gerelateerd zijn.

De zondag staat in het teken van ‘Spiegelingen’ uit de groep en de opbrengst van het weekend. We staan hier bij stil door middel van associatieoefeningen met behulp van de bosrijke natuur van Terschelling. Ook bereiden we de deelnemers voor om terug te keren naar het vaste land en besteden we aandacht aan hoe het ‘geleerde’ omgezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

Om 12.30 uur ronden we het weekend af.

Naast de workshops kan de deelnemer tijdens het weekend meedoen aan extra activiteiten die worden aangeboden. Je kunt al vroeg in de ochtend starten door deel te nemen aan een stiltewandeling in het bos en door de duinen of een ‘Vroege Vogel coachgesprek’. Daarnaast wordt op zaterdagmiddag de mogelijkheid geboden om in een kleinere groep een vraag verdiepend te onderzoeken aan de hand van Transactionele Analyse of Systemische (bos)opstellingen.

Voor meer informatie en aanmelden:

Jolande Adema

https://www.thebreakingwave.nl/weekend-zeespiegelingen-van-jezelf

Astrid Lassche

https://www.astridlassche.nl/weekend-terschelling