Workshop Speksteen bewerken

Even iets heel anders doen met je kids, vriend(en) of solo?
Op de Folkshegeskoalle organiseren we de creatieve Workshop Speksteen bewerken voor iedereen die een eigen mooi kunstwerkje van speksteen wil maken.
Ervaring met beeldhouwen is niet nodig. Alle materialen zijn aanwezig en is is professionele begeleiding door Karin Winter.
Een superleuke zomer-activiteit inclusief heerlijke zoete high tea in het bos bij het strand.

Wanneer:
– 19 en 26 juli
– 2, 9, 16 en 23 augustus
Aanvang 14:00 uur. Afsluiting met mini high tea rond 16:30 uur.

Prijs: 35 euro per persoon, inclusief mini high tea en speksteen *
Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.

Extra informatie
* Bij minder dan 6 aanmeldingen is de workshop bij Karin thuis, tegen gereduceerd tarief. Bij minder weer zitten we overdekt!
Opgave via onderstaand formulier:

Reserveringsformulier (1)

 • Section Break

 

Singer/Songwriting Camp

Zing je graag en heb je je altijd al eens in songwriting willen verdiepen?
Zoek je tijd en ruimte om te werken aan je eigen geluid?
Heb je behoefte aan inspiratie van andere bevlogen muziekmakers?
Doe dan mee met dit Songwriting Camp op één van de mooiste plekken van Nederland!
Tijdens deze midweek van maandag 29 augustus t/m  vrijdag 2 september gaan we aan de slag met je stem, je schrijf-skills en je tekstbeleving.
Met twee ervaren docenten en in een kleine groep maak je in deze workshop een grote sprong vooruit wat betreft je zang en zelfvertrouwen en leer je een aantal fijne kneepjes op songwriting-gebied. Daarnaast is er voldoende vrije tijd om van Terschelling te genieten. Een perfecte manier om de zomer af te sluiten! We werken in een kleine groep, op een ruime locatie, met veel mogelijkheid om buiten te zijn en en te werken.

Dit Songwriting Camp wordt georganiseerd door LalaLab i.s.m. Vocal Freedom en de Folkshegeskoalle.
Channah van ’t Riet studeerde zang & songwriting aan het Conservatorium van Amsterdam en volgde hier lessen bij o.a. Anouk en Mathilde Santing. In de jaren hierna deed zij honderden optredens (o.a. Concertgebouw, Paradiso, radio en televisie) en bracht zij een album en twee EP’s uit. In 2021 volgt een nieuwe EP en een theatertour. Daarnaast zette zij songwriting academie LalaLab op, waarin zij beginnende en ervaren songwriters coacht in het schrijven en naar buiten brengen van eigen nummers, tevens schrijft ze veel over muziek. Channah kan je helpen met je zang, instrumentbeheersing, het schrijven van liedjes en je podiumpresentatie.

Annemarie Hilbrands is gediplomeerd en geautoriseerd CVT-docent na een 3-jarige opleiding aan het zanginstituut van Cathrine Sadolin. Ze heeft haar eigen lespraktijk in Amsterdam, Vocal Freedom. Met een goede zangtechniek ontdek je meer mogelijkheden van je stem en kun je vrijer zingen. Annemarie kan je helpen met bijvoorbeeld het halen van hoge/lage noten, volumes, stabiliteit van noten, ademsteun etc. Naast privéleerlingen heeft ze les gegeven aan studenten van Theateropleiding Selma Susanna en zang- en spreekstem-workshops aan docenten van de Muziekschool Amsterdam. Begin 2021 komt Annemarie’s album uit, met haar eigen songs.

Aanmelden kan via deze link: Songwriting Camp Terschelling (lalalab.nl)

Overgang en Mindfulness

Gun jezelf 5 héérlijke dagen op Terschelling en voed jezelf met de training:

‘Vrouwen rond de overgang en Mindfulness’

In de training ‘Vrouwen rond de overgang en mindfulness’ staan de volgende onderwerpen centraal: 

 • Eigen ervaringen met de overgang en hoe kan mindfulness hierbij ondersteunend zijn 
 • Obstakels van de overgang en onze automatische patronen 
 • Stress als leefstijl loslaten en meer kalmte brengen in je leven 
 • De overgang als transitie naar nieuwe mogelijkheden – de overgang als midlife-update 
 • Waar liggen je behoeften en wensen en wat zijn jouw levenswaarden –  meer oriëntatie op je binnenwereld. 
 • Omgaan met (nieuwe) grenzen en mogelijkheden 
 • Hoe zorg je goed voor jezelf in een fase waar zoveel gebeurt en verandert? Compassie en zelf-compassie 

Deze onderwerpen komen aan bod middels verschillende activiteiten, binnen en buiten, afhankelijk van het weer ook in de duinen en aan het strand, o.a. 

 • (Mindfulness)meditaties 
 • Wandelingen met thema’s uit de overgang, om samen uit te werken 
 • Film bespreken 
 • Yoga  
 • Compassie-oefeningen 
 • Inside Dialogue 

In de training staan aandacht en goede zelfzorg centraal. We creëren een veilige sfeer waarin er ruimte is om open en eerlijk te reflecteren op je leven en vooral ook nieuwe mogelijkheden te verkennen. Natuurlijk is er ook plaats voor humor en plezier – belangrijk om de veranderlijkheid van het leven onder ogen te zien en onze veerkracht te vergroten!  

De training is bedoeld voor alle vrouwen rondom de overgang, met of zonder mindfulnesservaring 

Prijzen, inclusief alle maaltijden, koffie en thee:
Voor een tweepersoonskamer, p.p. € 595,-
Voor een eenpersoons kamer € 695,- 

Begeleiders:
Anja Buteröwe: www.fides-praktijk.nl
Leontine Lenferink: www.nu-n-nu.nl 

Beide trainers zijn gecertificeerd MBSR en Compassietrainer.
Verdere info over hen en informatie ver inschrijven kunt u vinden op hun websites. 

 

Zomerweek Beeldhouwen – Simmerwike Byldhouwe

Een bijzondere week op een idyllische plek.
Het bos- en duingebied van Terschelling is een bijna on-Nederlandse plek om te beeldhouwen. Bij mooi weer werken we heerlijk buiten tussen de bomen en anders hebben we een goed beschutte plek in een open binnenruimte.

In deze week zijn we intensief en geconcentreerd met het werk bezig.
Onder begeleiding van onze ervaren docent Derk den Broer kunnen zowel beginnende als gevorderde beeldhouwers hun passie voor het beeldhouwen uitleven.

Je leert verschillende methodes kennen om aan ideeën en inspiratie te komen.
En te werken aan voorbereidende stappen zoals het maken van een schets of model. Beginnende beeldhouwers leren verschillende materialen, technieken en gereedschappen kennen. Gevorderden verdiepen hun kennis en kunde.
Wil je deze week meebeleven? Neem liefst voor mei contact op met de docent om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen, zoals het aanschaffen van een steen.

Docent
Derk den Boer is een ervaren beeldhouwer en Landart kunstenaar. Door de jaren heen heeft hij met verschillende materialen en technieken gewerkt. Sinds 2017 combineert hij eigen werk met het lesgeven aan de Kunstacademie Friesland [ KAF ]

Het programma:
De start van het programma is op zondagavond na het gezamenlijke diner.
Dat biedt gelegenheid om in de loop van de dag aan te komen, elkaar al informeel te treffen voor of tijdens het diner en ’s avonds te starten met het programma.
Per dag kun je twee dagdelen onder begeleiding werken. Daarnaast  is er in overleg, ruimte om het eiland te verkennen. De zaterdagochtend wordt besteed aan het voorbereiden van de eindexpositie die ’s middags plaatsvindt. Bekijk voor meer informatie de website. 

Contact vooraf:
Uiterlijk half juni gaan we samen bij leverancier van materiaal en gereedschappen voor beeldhouwers, De Hazelaar in Soest, het gewenste materiaal voor de beeldhouwweek uitzoeken. De Hazelaar zorgt voor het transport van stenen naar Terschelling. Ervaren deelnemers kunnen hun eigen gereedschap meenemen.
NB. De cursusprijs is exclusief steen, maar inclusief vervoer van de steen.
Bel: 06 24236200 of mail: derkdenboer@zonnet.nl

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

In bysûndere wike op in idyllysk plak.
It bosk – en dúngebiet fan Skylge is in hast ûnNederlânske plak om te byldhouwen. By moai waar wurkje wy hearlik bûten tusken de beammen en oars hawwe wy in goed beskûl plak yn in iepen binnenromte.
Under begelieding fan ús dosint Derk den Boer kinne sawol begjinnende as betûfte byldhouwers harren passy foar it byldhouwen útlibje. Do learst ferskate metoades kennen om oan ideeën en ynspiraasje te kommen. Begjinnende byldhouwers leare ûnderskate materialen, techniken en ark kennen. Gevorderden ferdjipje har kennis en kunde. Wolst dizze wike meibelibje? Jou dy op en nim leafst foar maaie kontakt op mei de dosint om op ‘e tiid de nedige tariedings te nimmen, lykas it oanskaffen fan in stien.

Dosint
Derk den Boer is in betûft byldhouwer en Landart keunstner. Troch de jierren hinne hat er mei ferskillende materialen en techniken wurke. Sûnt 2017 kombinearret er eigen wurk mei it lesjaan oan de Kunstacademie Friesland [KAF]
It programma
De start fan it programma is op sneintejûn nei it diner. Dat biedt gelegenheid om yn de rin fan de dei oan te kommen, inoar al ynformeel te treffen foar of ûnder it diner en jûns útein te setten mei it programma. Per dei kinst twa deidielen ûnder begelieding wurkje. Dêrneist is der yn oerlis, romte om it eilân te ferkennen. De sneontemoarns wurdt bestege oan it tarieden fan de einposysje dy ’t middeis plakfynt. Besjoch foar mear ynformaasje de webside.

Kontakt foarôf
Yn juni kinne wy tegearre by leveransier fan materiaal en ark foar byldhouwers, De Hazelaar yn Soest, it winske materiaal foar de wike útsykje. De Hazelaar soarget foar it transport fan stiennen nei Skylge. Betûfte dielnimmers kinne harren eigen ark meinimme. Belje: 06 24236200 of mail: derkdenboer@zonnet.nl

PRIJZEN
per persoon, volpension
Roefkezaal Roefkekamer Bregekamer Plak
2-Persoonskamer € 747,50 € 782,50 € 852,50 € 852,50
Eenpersoonskamer is 20 euro per dag extra € 887,50 € 912,50 € 992,50 € 992,50

NB. Prijs is exclusief steen, inclusief vervoer van de steen.

Rokken aan Zee

Een bijzondere workshop die jouw liefde voor textiele werkvormen combineert met betekenisvolle gebeurtenissen en ervaringen in jouw leven.
Met als resultaat een rok, die een afspiegeling is van je eigen persoonlijke geschiedenis. Die een beeld geeft van wat je zielsgelukkig heeft gemaakt naast misschien ook diepe sporen van verlies of pijn. Een rok als authentiek toonbeeld van jouw levenskracht. Een rok waarin je kan voelen wie je ècht bent.

We gaan vijf dagen lang heerlijk samen bezig met textiel en innerlijke verdieping. Onze inspiratiebron is beeldende kunst, “art to wear” en bijvoorbeeld elementen uit traditionele klederdrachten.

Waar ga je je rok van maken?
Met lapjes, kralen, band en lint, kant en knopen. Met een sokje van een kind, een sjaal van je moeder, een hoedje van je grootmoeder. Met wol van een trui van je vader, de knopen van een colbert van je partner … naaien, borduren, plakken, schilderen…

Wat doen we verder?
We beginnen de dag met muziek en beweging, een sprookje over eeuwenoude vrouwen-thema’s, het tekenen van een mandala. Om je te inspireren en om zo op een andere manier contact te krijgen met je eigen levensverhaal.

Door wie?
Geeske Roos.
Relatie/gezinstherapeut. In mijn werk altijd samen op zoek naar de aanwezige kwaliteiten om een oplossing te vinden. Al jaren sluimert in mij het idee voor deze workshop. Om zo de liefde voor kleding, stoffen, kleuren en naaldwerk te combineren met de diepere betekenis van elk vrouwenleven. Cateleyne ken ik van vroeger, allebei eilandkinderen. Bij ons weerzien heb ik haar blind mijn idee voorgelegd. En bij ons allebei barstte het los en de workshop werd geboren: “Rokken aan zee”. www.roosconsult.nl

Cateleyne Deodatus. Lichaamsgericht werkend psycholoog. In mijn werk is de manier waarop trauma’s kunnen doorwerken in het dagelijks leven een aandachtspunt, maar meer nog hoe je je daar lós van kan maken. Het vinden en ervaren van je eigen beweging hoort daar bij. Geeske vroeg me voor deze workshop, terwijl zij niet wist dat ik al van heel jongs af aan bezig was met lapjes en draadjes, en ook al als heel jong meisje kleren maakte voor mijzelf en mijn zusje. Dat ik jarenlang garen spon, ongewone breiwerken maakte en wandkleden. www.cdeodatus.nl

Wat bijzonder om onze verworvenheden te bundelen en ons beider kwaliteiten samen in te zetten in deze workshop! Wij hebben er zin in!

Praktische informatie:
Data: 10-14 oktober 2022. Maximaal 12 deelnemers.
Prijs workshop € 395,- (incl. aanwezig materiaal).

Verblijf:
Verblijf éénpersoonskamer € 430,-,
Verblijf eenvoudige éénpersoonskamer € 320,-
Beide incl. ontbijt, lunchpakket en driegangendiner.

Meenemen voor de workshop:
Een bestaande rok, die je lekker zit en waar je je thuis in voelt.
Dierbare resten: lapjes, band, kant, knopen, sjaals, garen.
Een schaar en wellicht persoonlijke attributen die je misschien wilt verwerken.
Er zal ook allerlei materiaal aanwezig zijn, een paar naaimachines en ook een locker.

Opgave bij:
deodatus@hetzeezand.nl

info@roosconsult.nl

 

Zelfleiderschap

Leiderschapstraject
De meest duurzame weg naar succes in jouw werk en persoonlijk leven is het ontwikkelen van zelfleiderschap: weten wie je bent en hoe je jezelf kunt leiden. In dit traject bouw je aan een stevig fundament voor jouw leiderschap. Samen met andere deelnemers en onder begeleiding van twee ervaren coaches ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen. Je komt erachter wat jouw krachten en valkuilen zijn en wat authentiek gedrag en aangeleerd gedrag is. Na deze “deep dive” in jezelf sta je sterk in je schoenen als leider van jezelf en anderen. Je leidt bewust, vanuit kracht en compassie. Zowel jijzelf als je omgeving zullen de positieve effecten van jouw leiderschap ervaren. De doelgroepen voor dit traject zijn: HR Professionals, Young Professionals, People Managers en DGA’s. Ook bieden wij maatwerktrajecten aan op basis van open inschrijving.

Eline Boogaerdt en Mieke Kissing
Wij zijn ervaren coaches/trainers die dit traject in co-creatie hebben ontwikkeld. Wij delen een gezamenlijke passie voor het ontwikkelen van (zelf)leiderschap. Door er elke dag aandacht aan te besteden, blijven we werken aan ons eigen leiderschap en ervaren de kracht van de keuzevrijheid die dat met zich meebrengt. Ieder vanuit onze eigen achtergrond, brengen we onze kennis en ervaring samen in dit traject en geven die door aan anderen om hen te helpen stappen te zetten op hun eigen leiderschapsreis.

Terschelling
Na een introductiedag op de wal maken we de oversteek naar Terschelling voor een geheel verzorgde driedaagse. Door de oversteek per boot neem je letterlijk en figuurlijk afstand van je dagelijks leven en patronen. Dat creëert ruimte om diepgaand je belemmerende patronen te onderzoeken en te experimenteren met nieuw gedrag. De kracht en de rust van het eiland ondersteunen jou tijdens je transformatie. Weer terug op de vaste wal werk je tijdens vier terugkomdagen, samen met je inmiddels vertrouwde reisgezelschap, onder begeleiding van de coaches verder aan de verdieping van je zelfinzicht en de verankering van je vaardigheden.

Inschrijving voor deze cursus direct bij de cursusleiders: www.ebteamontwikkeling.nl en www.sango-ct.nl

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand zijn er door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.

Zelfleiderschap

Leiderschapstraject
De meest duurzame weg naar succes in jouw werk en persoonlijk leven is het ontwikkelen van zelfleiderschap: weten wie je bent en hoe je jezelf kunt leiden. In dit traject bouw je aan een stevig fundament voor jouw leiderschap. Samen met andere deelnemers en onder begeleiding van twee ervaren coaches ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen. Je komt erachter wat jouw krachten en valkuilen zijn en wat authentiek gedrag en aangeleerd gedrag is. Na deze “deep dive” in jezelf sta je sterk in je schoenen als leider van jezelf en anderen. Je leidt bewust, vanuit kracht en compassie. Zowel jijzelf als je omgeving zullen de positieve effecten van jouw leiderschap ervaren. De doelgroepen voor dit traject zijn: HR Professionals, Young Professionals, People Managers en DGA’s. Ook bieden wij maatwerktrajecten aan op basis van open inschrijving.

Eline Boogaerdt en Mieke Kissing
Wij zijn ervaren coaches/trainers die dit traject in co-creatie hebben ontwikkeld. Wij delen een gezamenlijke passie voor het ontwikkelen van (zelf)leiderschap. Door er elke dag aandacht aan te besteden, blijven we werken aan ons eigen leiderschap en ervaren de kracht van de keuzevrijheid die dat met zich meebrengt. Ieder vanuit onze eigen achtergrond, brengen we onze kennis en ervaring samen in dit traject en geven die door aan anderen om hen te helpen stappen te zetten op hun eigen leiderschapsreis.

Terschelling
Na een introductiedag op de wal maken we de oversteek naar Terschelling voor een geheel verzorgde driedaagse. Door de oversteek per boot neem je letterlijk en figuurlijk afstand van je dagelijks leven en patronen. Dat creëert ruimte om diepgaand je belemmerende patronen te onderzoeken en te experimenteren met nieuw gedrag. De kracht en de rust van het eiland ondersteunen jou tijdens je transformatie. Weer terug op de vaste wal werk je tijdens vier terugkomdagen, samen met je inmiddels vertrouwde reisgezelschap, onder begeleiding van de coaches verder aan de verdieping van je zelfinzicht en de verankering van je vaardigheden.

Meer informatie en inschrijving via: www.ebteamontwikkeling.nl en www.sango-ct.nl

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand zijn er door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.

ChiRunning

Wil je makkelijker of sneller lopen?
Kies voor ChiRunning: dat is met aandacht bewegen, waardoor je jezelf steeds verder verbetert, zowel fysiek als mentaal. Volg deze 5 daagse training op Terschelling en haal je het beste uit jezelf. Of neem een voorproefje met de workshop op 23 september!

(Hard)lopen met plezier
Ga weer hardlopen als een kind, een speelse, efficiënte manier van lopen. Chirunning is gebaseerd op een oud T’ai Chi principe: verplaats de belasting naar je kernspieren. Dat zorgt ervoor dat je beenspieren minder hoeven te werken. Als we ouder worden doen we precies het tegenovergestelde, dan gaan we krachtig afzetten met voeten en tenen, ondertussen negeren we de kracht van onze kern. De manier om vermoeid te raken of nog erger, geblesseerd.
Bij ChiRunning gebruik je de zwaartekracht om vooruit te komen, wat je efficiëntie vergroot. Het haalt de belasting van je benen en zorgt voor een lichte tred, net als toen je jong was. En dat in de vrije natuur van Terschelling waar hardlopen sowieso een feest is.

Blessurevrij & efficiënt
Hardlopen doet geen pijn, de manier waarop je loopt zorgt voor problemen. We leren je hoe je onderbenen minder te belasten door te ontspannen, meer effecten te lopen. Daarmee voorkom je overbelastingsklachten aan je onderlichaam waar zoveel lopers last van hebben.

Door wie?
Trochdrave is Fries voor “doordraven”. Trochdrave staat voor het ervaren van beweging door middel van hardlopen, provocatief coachen of trainings-acteren. In het Fries: Drave, Útdaagje of Spylje (DUS).
Henk Hiemstra is de spil van deze trainingen (voorheen ChinRunning.nl).
Lees meer en schrijf je in voor dit verzorgde weekend op Trochdrave.nl

De Folkshegeskoalle van Terschelling is de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.

retraite terschelling

(Zee)Spiegelingen van jezelf I

Gun jij jezelf een weekend waarbij je onder begeleiding van drie top-coaches stilstaat bij de thema’s die op dit moment in je leven aandacht vragen?

Op een prachtige locatie in de bossen en bij het strand gaan we 3 dagen met elkaar de zogenaamde onderstroom  verkennen. Door middel van opstellingen, wandelcoaching, meditatie en speelse werkvormen zorgen we voor (door)stroming op jouw persoonlijke thema’s. Het eiland biedt daarvoor letterlijk en figuurlijk ruimte en rust.

Wie:
Wij, Jolande Adema, Nicolien van Tol en Astrid Lassche, zijn zeer ervaren coaches die jullie meenemen op een reflectieve reis in jezelf, onder de waterlijn. Met gebundelde krachten voor een groots effect. Door het werken met een kleine groep van maximaal 15 personen is er ruimte voor een programma op maat.

Is dit iets voor jou? Dan verwelkomen wij je heel graag in het voorjaar op het prachtige Waddeneiland!
Geef je op of vraag meer informatie via een van ons!

Astrid Lassche
mail@astridlassche.nl
06-18200023

Jolande Adema
breakingwave@online.nl
06-41508171

Nicolien van Tol
n.van.tol@kpnmail.nl
06-24752330

Happyness Yoga

Door drukte en stress is het soms lastig om in contact te blijven met jezelf, te weten hoe het met je is en wie je bent. Door regelmatig op je yogamat te zijn, hervind je dat contact weer. Het is een moment van thuiskomen en contact maken met jezelf. Of het nu middels actieve yogabewegingen, meditatie of rustige yoga is, het feit dat jij de keus maakt om op de mat te stappen, is het begin van een mooie reis. En geloof me, als je er eenmaal op staat, verlang je naar meer. Gaandeweg neem je de aspecten van yoga mee in het leven buiten je matje. Hoe? Kom en doe mee!

Cursus door Monika van Boheemen
Ik geef Ashtanga Vinyasa-, Power- (vinyasa-yoga) en Yin-yoga, aangevuld met pranayama, meditatie en Yoga Nidra. Voor de Ashtanga Vinyasa en Yinyoga heb ik een 200-uurs opleiding gevolgd die beiden geaccrediteerd zijn bij de Yoga Alliciance. Tevens heb ik voor de Ashtanga diverse workshops en trainingen gevolgd bij internationale teachers, zoals Manju JoisDavid Swenson en Petri Raisinen.

Terschelling is een van mijn favoriete plekken om te zijn. Dit weekend is geheel verzorgd met yoga, tijd voor jezelf, wandelen en fietsen over het eiland en vooral genieten op een prachtige plek, middenin het bos en vlakbij de zee.
Het weekend is van vrijdag 14.00 t/m zondag 15.00. Deze tijden sluiten aan op de boot.
Op het eilland heb je een fiets ter beschikking en je bagage kan naar de locatie/boot gebracht worden via de fietsverhuur.

Meer informatie en inschrijven bij Monika van Boheemen