Workshop Speksteen bewerken

Even iets heel anders doen met je kids, vriend(en) of solo?
Op de Folkshegeskoalle organiseren we de creatieve Workshop Speksteen bewerken voor iedereen die een eigen mooi kunstwerkje van speksteen wil maken.
Ervaring met beeldhouwen is niet nodig. Alle materialen zijn aanwezig en is is professionele begeleiding door Karin Winter.
Een superleuke zomer-activiteit inclusief heerlijke zoete high tea in het bos bij het strand.

Wanneer:
– 19 en 26 juli
– 2, 9, 16 en 23 augustus
Aanvang 14:00 uur. Afsluiting met mini high tea rond 16:30 uur.

Prijs: 35 euro per persoon, inclusief mini high tea en speksteen *
Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.

Extra informatie
* Bij minder dan 6 aanmeldingen is de workshop bij Karin thuis, tegen gereduceerd tarief. Bij minder weer zitten we overdekt!
Opgave via onderstaand formulier:

Reserveringsformulier (1)

  • Section Break

 

Zomerweek Beeldhouwen – Simmerwike Byldhouwe

Een bijzondere week op een idyllische plek.
Het bos- en duingebied van Terschelling is een bijna on-Nederlandse plek om te beeldhouwen. Bij mooi weer werken we heerlijk buiten tussen de bomen en anders hebben we een goed beschutte plek in een open binnenruimte.

In deze week zijn we intensief en geconcentreerd met het werk bezig.
Onder begeleiding van onze ervaren docent Derk den Broer kunnen zowel beginnende als gevorderde beeldhouwers hun passie voor het beeldhouwen uitleven.

Je leert verschillende methodes kennen om aan ideeën en inspiratie te komen.
En te werken aan voorbereidende stappen zoals het maken van een schets of model. Beginnende beeldhouwers leren verschillende materialen, technieken en gereedschappen kennen. Gevorderden verdiepen hun kennis en kunde.
Wil je deze week meebeleven? Neem liefst voor mei contact op met de docent om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen, zoals het aanschaffen van een steen.

Docent
Derk den Boer is een ervaren beeldhouwer en Landart kunstenaar. Door de jaren heen heeft hij met verschillende materialen en technieken gewerkt. Sinds 2017 combineert hij eigen werk met het lesgeven aan de Kunstacademie Friesland [ KAF ]

Het programma:
De start van het programma is op zondagavond na het gezamenlijke diner.
Dat biedt gelegenheid om in de loop van de dag aan te komen, elkaar al informeel te treffen voor of tijdens het diner en ’s avonds te starten met het programma.
Per dag kun je twee dagdelen onder begeleiding werken. Daarnaast  is er in overleg, ruimte om het eiland te verkennen. De zaterdagochtend wordt besteed aan het voorbereiden van de eindexpositie die ’s middags plaatsvindt. Bekijk voor meer informatie de website. 

Contact vooraf:
Uiterlijk half juni gaan we samen bij leverancier van materiaal en gereedschappen voor beeldhouwers, De Hazelaar in Soest, het gewenste materiaal voor de beeldhouwweek uitzoeken. De Hazelaar zorgt voor het transport van stenen naar Terschelling. Ervaren deelnemers kunnen hun eigen gereedschap meenemen.
NB. De cursusprijs is exclusief steen, maar inclusief vervoer van de steen.
Bel: 06 24236200 of mail: derkdenboer@zonnet.nl

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

In bysûndere wike op in idyllysk plak.
It bosk – en dúngebiet fan Skylge is in hast ûnNederlânske plak om te byldhouwen. By moai waar wurkje wy hearlik bûten tusken de beammen en oars hawwe wy in goed beskûl plak yn in iepen binnenromte.
Under begelieding fan ús dosint Derk den Boer kinne sawol begjinnende as betûfte byldhouwers harren passy foar it byldhouwen útlibje. Do learst ferskate metoades kennen om oan ideeën en ynspiraasje te kommen. Begjinnende byldhouwers leare ûnderskate materialen, techniken en ark kennen. Gevorderden ferdjipje har kennis en kunde. Wolst dizze wike meibelibje? Jou dy op en nim leafst foar maaie kontakt op mei de dosint om op ‘e tiid de nedige tariedings te nimmen, lykas it oanskaffen fan in stien.

Dosint
Derk den Boer is in betûft byldhouwer en Landart keunstner. Troch de jierren hinne hat er mei ferskillende materialen en techniken wurke. Sûnt 2017 kombinearret er eigen wurk mei it lesjaan oan de Kunstacademie Friesland [KAF]
It programma
De start fan it programma is op sneintejûn nei it diner. Dat biedt gelegenheid om yn de rin fan de dei oan te kommen, inoar al ynformeel te treffen foar of ûnder it diner en jûns útein te setten mei it programma. Per dei kinst twa deidielen ûnder begelieding wurkje. Dêrneist is der yn oerlis, romte om it eilân te ferkennen. De sneontemoarns wurdt bestege oan it tarieden fan de einposysje dy ’t middeis plakfynt. Besjoch foar mear ynformaasje de webside.

Kontakt foarôf
Yn juni kinne wy tegearre by leveransier fan materiaal en ark foar byldhouwers, De Hazelaar yn Soest, it winske materiaal foar de wike útsykje. De Hazelaar soarget foar it transport fan stiennen nei Skylge. Betûfte dielnimmers kinne harren eigen ark meinimme. Belje: 06 24236200 of mail: derkdenboer@zonnet.nl

PRIJZEN
per persoon, volpension
Roefkezaal Roefkekamer Bregekamer Plak
2-Persoonskamer € 747,50 € 782,50 € 852,50 € 852,50
Eenpersoonskamer is 20 euro per dag extra € 887,50 € 912,50 € 992,50 € 992,50

NB. Prijs is exclusief steen, inclusief vervoer van de steen.

Rokken aan Zee

Een bijzondere workshop die jouw liefde voor textiele werkvormen combineert met betekenisvolle gebeurtenissen en ervaringen in jouw leven.
Met als resultaat een rok, die een afspiegeling is van je eigen persoonlijke geschiedenis. Die een beeld geeft van wat je zielsgelukkig heeft gemaakt naast misschien ook diepe sporen van verlies of pijn. Een rok als authentiek toonbeeld van jouw levenskracht. Een rok waarin je kan voelen wie je ècht bent.

We gaan vijf dagen lang heerlijk samen bezig met textiel en innerlijke verdieping. Onze inspiratiebron is beeldende kunst, “art to wear” en bijvoorbeeld elementen uit traditionele klederdrachten.

Waar ga je je rok van maken?
Met lapjes, kralen, band en lint, kant en knopen. Met een sokje van een kind, een sjaal van je moeder, een hoedje van je grootmoeder. Met wol van een trui van je vader, de knopen van een colbert van je partner … naaien, borduren, plakken, schilderen…

Wat doen we verder?
We beginnen de dag met muziek en beweging, een sprookje over eeuwenoude vrouwen-thema’s, het tekenen van een mandala. Om je te inspireren en om zo op een andere manier contact te krijgen met je eigen levensverhaal.

Door wie?
Geeske Roos.
Relatie/gezinstherapeut. In mijn werk altijd samen op zoek naar de aanwezige kwaliteiten om een oplossing te vinden. Al jaren sluimert in mij het idee voor deze workshop. Om zo de liefde voor kleding, stoffen, kleuren en naaldwerk te combineren met de diepere betekenis van elk vrouwenleven. Cateleyne ken ik van vroeger, allebei eilandkinderen. Bij ons weerzien heb ik haar blind mijn idee voorgelegd. En bij ons allebei barstte het los en de workshop werd geboren: “Rokken aan zee”. www.roosconsult.nl

Cateleyne Deodatus. Lichaamsgericht werkend psycholoog. In mijn werk is de manier waarop trauma’s kunnen doorwerken in het dagelijks leven een aandachtspunt, maar meer nog hoe je je daar lós van kan maken. Het vinden en ervaren van je eigen beweging hoort daar bij. Geeske vroeg me voor deze workshop, terwijl zij niet wist dat ik al van heel jongs af aan bezig was met lapjes en draadjes, en ook al als heel jong meisje kleren maakte voor mijzelf en mijn zusje. Dat ik jarenlang garen spon, ongewone breiwerken maakte en wandkleden. www.cdeodatus.nl

Wat bijzonder om onze verworvenheden te bundelen en ons beider kwaliteiten samen in te zetten in deze workshop! Wij hebben er zin in!

Praktische informatie:
Data: 10-14 oktober 2022. Maximaal 12 deelnemers.
Prijs workshop € 395,- (incl. aanwezig materiaal).

Verblijf:
Verblijf éénpersoonskamer € 430,-,
Verblijf eenvoudige éénpersoonskamer € 320,-
Beide incl. ontbijt, lunchpakket en driegangendiner.

Meenemen voor de workshop:
Een bestaande rok, die je lekker zit en waar je je thuis in voelt.
Dierbare resten: lapjes, band, kant, knopen, sjaals, garen.
Een schaar en wellicht persoonlijke attributen die je misschien wilt verwerken.
Er zal ook allerlei materiaal aanwezig zijn, een paar naaimachines en ook een locker.

Opgave bij:
deodatus@hetzeezand.nl

info@roosconsult.nl

 

Mandala tekenen en sacrale dans – VOL

“Laat mij vol-ledig zijn”
In de cirkel, in het Sanskriet Mandala genoemd, kunnen we ons zelf en de ander tekenend en dansend ontmoeten. Symboliek is in beide vormen van groot belang.
Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen waarbij gebruik wordt gemaakt van klassieke, religieuze, eigentijdse en folklore muziek. De oeroude danspatronen bieden afwisselend inkeer en ontmoeting. Bij het tekenen besteden we aandacht aan de gevoelsmandala.

De cursus staat onder leiding van docente Geertje Hozee. Danservaring is niet vereist, evenmin als tekenervaring. Het gaat om de persoonlijke beleving en de bereidheid een blik te werpen in je binnenwereld.

Prijzen op basis van volpension
Tweepersoonskamer  €578,-
Vraag naar de mogelijkheden voor eenpersoons gebruik. Dan is de prijs 658,-

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.Mandala tekenje & Sakrale dûns

Yn de sirkel, yn it Sanskryt Mandala neamd, kinne wy ússels en de oare tekenjend en dûnsjend moetsje. Symbolyk is yn beide foarmen fan grut belang. Sakrale dûns is in meditative foarm fan dûnsjen dêr’t gebrûk makke wurdt fan klassike, religieuze, eigentiidske en folklore muzyk. De oerâlde dûnspatroanen biede ôfwikseljend ynkear en moeting. By it tekenjen besteegje wy oandacht oan de gefoelsmandala.
Dûnsûnderfining is net fereaske, krekt likemin as tekenûnderfining. It giet om de persoanlike belibbing en de reewillichheid om iepen te stean foar de wrâld yn dysels.

Priis folpension:
€ 558,- twapersoanskeamer Brêge

Foar keamers op basis op ienpersoans gebrûk jildt in taslach fan 18 euro per nacht, freegje dernei by jo ynskriuwing.

De Folkshegeskoalle fan Skylge is de iennige folkshegeskoalle fan Nederlân. Op dat prachtige plak yn de bosk by it strân fan Skylge binne it hiele jier troch ynspirearjende kursussen op it mêd fan besinning, natuer, kultuer en kreativiteit. Dy kursussen binne folslein fersoarge op basis fan folpensjon. -> Sjoch hjir foar it folsleine programma.

Tekenen en schilderen vanuit beweging

TEKENEN EN SCHILDEREN VANUIT BEWEGING
In samenwerking met de Folkshegeskoalle is deze workshop een inspirerende mix van tekenen en schilderen naar de waarneming, en vooral vanuit beweging en expressie. Met het prachtige kleurrijke herfstlandschap van Terschelling binnen handbereik is er genoeg om je schildershart op te halen. In deze workshop is er een uitnodigende structuur om je eigen handschrift en (vrije) expressie hierin op te zoeken. We gaan binnen en buiten aan de slag.

Dagindeling
In de ochtend wordt er structuur aangeboden zoals korte snelle schetsen, links- en rechtshandig tekenen en schilderen. Dit om de eigen expressieve beweging te onderzoeken en te ontwikkelen: je handen weten het vaak beter dan een al te bedachte interpretatie. Na de lunch is er in de middag ruimte om zelf op ‘schilder-onderzoek’ te gaan of we gaan gezamenlijk op excursie: naar een tentoonstelling, een van de mooie dorpjes, naar het bos, wad of de zee om op locatie te werken. Elke dag is er een werkbespreking en er is genoeg tijd en ruimte in het programma om anderszins te genieten van het eiland!

Praktisch
• Van 16 – 21 oktober 2022
• Maximaal 9 deelnemers
• Kosten € 750 op basis van een tweepersoonskamer en volpension. Inclusief de cursusbegeleiding en teken- en schildermateriaal: houtskool, acrylverf teken- en schilderpapier

Voor aanmelding of vragen neem dan contact op met Sita: sitageerling@gmail.com
En graag tot ziens op Skylge!


Tekenje en skildere fanút beweging
Mei it prachtige ôfwikseljende lânskip fan Skylge om ‘e doar is der genôch om dyn skildershert op te heljen. Dizze workshop is in ynspirearjende miks fan tekenjen en skilderjen neffens de waarnimming, mar benammen út beweging en ekspresje wei.
Wy gean binnen en bûten oan ‘e slach. Der wurdt oefene mei koarte flugge sketsen, links- en rjochtshandich tekenjen en skilderjen. Dat om de eigen ekspressive beweging te ûndersykjen en te ûntwikkeljen: dyn hannen witte it faak better as in ynterpretaasje dêr’t te folle oer neitocht is.

Middeis is der tiid om sels op ‘skilder-ûndersyk’ te gean of we gean meielkoar op paad. nei in útstalling, nei ien fan de moaie doarpkes, it waad of nei de see om op lokaasje te wurkjen. Alle dagen is der in wurkbesprekking en der is genôch tiid en romte yn it programma om op in terras of op oare wize te genietsjen fan it eilân!
Sita Geerling is byldzjend keunstner en byldzjend terapeut en wurksum yn har eigen praktyk Atelier Lyts Bûthús. Foar mear ynformaasje: www.lytsbuthus.nl en www.sitageerling.nl.

Training beeldende therapie (TBT) Basis

Vijfdaagse training Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT) Basis
door Sita Geerling MATh

Tijd, rust en ruimte voor je eigen beeldend proces en reflectie. Nieuwe indrukken, werkvormen en
ervaringen opdoen. Je op deze manier verdiepen in je vak en de effectiviteit van het medium. Uitwisselen met collega’s over de mogelijke toepassingen voor de eigen doelgroep en werkomgeving. Dit alles op een prachtige locatie en een inspirerend eiland.

TBT
Uitgangspunt in het aanbod is de Tastzintuiglijke Beeldende Therapie (TBT), een theoretisch concept beschreven door Sita Geerling in het kader van de Master of Arts Therapies opleiding Hogeschool Zuyd.
In de TBT is het uitgangspunt dat het lichamelijke, tastzintuiglijke aspect van beeldend therapeutisch werken een centrale positie inneemt als het gaat om ‘werkzame factoren’ in de beeldende therapie. Het gaat hierbij om een eclectische benadering. D.w.z. we maken gebruik van diverse werkvormen en benaderingen. Beeldend werken vanuit een tastzintuiglijke benadering en daarop reflecteren als professional: daarbij staat het doen en ervaren centraal. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de (mogelijke) toepassingen in de praktijk met cliënten. Vanuit deze invalshoeken
levert de nascholing een bijdrage in de kwaliteit van de beroepsuitoefening als vaktherapeut.

Praktisch
• Contact uren 25 (excl pauzes en vrije tijd).
• Maximaal aantal deelnemers 8
• Accreditatiepunten SRVB/NVPA 25
• Verblijf en logies Folkshegeskoalle Skylgerlân Terschelling
• Kosten inclusief logies en verblijf op een tweepersoons kamer, basismateriaal
(houtskool, acrylverf, teken- en schetspapier 50×65)
• Aanmelding/ informatie sitageerling@gmail.com of bel 06 22251701

Voor meer informatie kijk op lytsbuthus.nl: training Terschelling.

De Folkshegeskoalle van Terschelling is de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.

Schildercursus Terschellinger elementen = VOL

De duinen, de zee, het wad en de polder: Terschelling biedt een zeer gevarieerde omgeving en genoeg inspiratie. We bezoeken de mooiste locaties en als het weer wat minder is werken we binnen.
Het eiland en de unieke waddennatuur zitten vol dynamiek. Het kleurenspectrum is fenomenaal. De lucht is nooit hetzelfde, de lichtinval altijd net even anders en het water schittert, kabbelt of buldert. Uitdagend en betoverend voor iedere schilder.

De cursus:
Deze cursus is voor beginners en gevorderden. ’s Morgens zijn er inleidende opdrachten en we gaan veel naar buiten, naar de duinen, het strand, dorpen en de zee. De groep is niet te groot, zodat een ieder voldoende aandacht krijgt.

Docent:
De docente is Sanne van der Horst. Sanne is kunstenaar en teken- & schilderdocente. Dit doet ze thuis in haar atelier en op verschillende locaties op Terschelling. Daarnaast werkt ze als docente CKV en D&P in het Terschellinger middelbaar onderwijs,  ze geeft schilderles aan verschillende schilderclubs op Terschelling en heeft in Amsterdam de Hollandse School opgericht samen met haar studievriendin Amber de Bruijne.

Prijzen op basis van volpension:
– Slaapzaaltje met 2 personen  657,50 (alleengebruik 797,50)
– Roefkekamer met twee personen  692,50 (alleengebruik 832,50)

Interview met Sanne van der Horst
Wil je meer weten over wie Sanne is als schilderdocente en wat zij cursisten mee wil geven tijdens de cursusweek? Wij interviewden haar over haar kunstenaarsbestaan, haar liefde voor imperfectie en de cursus Terschellinger Elementen. Lees het hele interview hier.

 

Deze heerlijke schilderweek boeken? Vul het onderstaande formulier in!

De Folkshegeskoalle van Terschelling is de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension. -> Kijk hier voor het volledige programma.

Naar de top, en terug

NAAR DE TOP, EN TERUG‘, is een uitgebreide midweek met dans, yoga, meditatie, schrijven en wandelen.
Van zondag 31 juli tot vrijdag 5 augustus.

Het naar de top gaan en de top bereiken is vaak een intense en vervullende ervaring. Het stellen van een doel, het overwinnen van obstakels, het volhouden en als het lukt het weidse uitzicht vanaf de top, en de inzichten die je wellicht krijgt. Heel mooi!
En… wat doe je daarna? Wat neem je mee naar beneden? Welke (levens)fase volgt daarna? Zijn er rijkdommen om straks uit te delen aan anderen?

Dit thema zal onze richtlijn zijn tijdens de dagen met elkaar. Ongetwijfeld staat wandelen in de duinen op het programma. Naast dans, yoga en wandelen creëren we rustmomenten met pen, potlood en papier voor het vinden van eigen woorden, beelden en kleuren.

Begeleiding:
Judith van Wakeren, docent Sacred Dance, 035-6563772, info@dansinorewoet.nl
Karina van Lieshout, docent Iyengar-yoga, www.iyengaryogautrecht.nl

Wanneer? Van 31 juli tot 5 augustus
Inschrijving direct bij de organisatoren via: www.dansinorewoet.nl

De Folkshegeskoalle van Terschelling is nog de enige volkshogeschool van Nederland. Op deze prachtige plek in het bos bij het strand van Terschelling volg je door het jaar heen inspirerende cursussen op het gebied van bezinning, natuur, cultuur en creativiteit. De cursussen zijn geheel verzorgd, op basis van volpension.
-> Kijk hier voor het volledige programma.

Workshop Speksteen bewerken

Even iets heel anders doen met je kids, vriend(en) of solo?
Op de Folkshegeskoalle organiseren we de creatieve Workshop Speksteen bewerken voor iedereen die een eigen mooi kunstwerkje van speksteen wil maken.
Ervaring met beeldhouwen is niet nodig. Alle materialen zijn aanwezig en is is professionele begeleiding door Karin Winter.
Een superleuke zomer-activiteit inclusief heerlijke zoete high tea in het bos bij het strand.

Wanneer:
– 19 en 26 juli
– 2, 9, 16 en 23 augustus
Aanvang 14:00 uur. Afsluiting met mini high tea rond 16:30 uur.

Prijs: 35 euro per persoon, inclusief mini high tea en speksteen *
Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.

Extra informatie
* Bij minder dan 6 aanmeldingen is de workshop bij Karin thuis, tegen gereduceerd tarief. Bij minder weer zitten we overdekt!
Opgave via onderstaand formulier:

Reserveringsformulier (1)

  • Section Break

Workshop Speksteen = VOL

Even iets heel anders doen met je kids, vriend(en) of solo?
Op de Folkshegeskoalle organiseren we de creatieve Workshop Speksteen bewerken voor iedereen die een eigen mooi kunstwerkje van speksteen wil maken.
Ervaring met beeldhouwen is niet nodig. Alle materialen zijn aanwezig en is is professionele begeleiding door Karin Winter.
Een superleuke zomer-activiteit inclusief heerlijke zoete high tea in het bos bij het strand.

Wanneer:
– 12, 19 en 26 juli
– 2, 9, 16 en 23 augustus
Aanvang 14:00 uur. Afsluiting met mini high tea rond 16:30 uur.

Prijs: 35 euro per persoon, inclusief mini high tea en speksteen *
Leuk voor kinderen vanaf 8 jaar.

Extra informatie
* Bij minder dan 6 aanmeldingen is de workshop bij Karin thuis, tegen gereduceerd tarief. Bij minder weer zitten we overdekt!
Opgave via onderstaand formulier:

Reserveringsformulier (1)

  • Section Break