Steun de Folkshegeskoalle

De rek is er uit
Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Het is onnatuurlijk stil op de Folkshegeskoalle Schylgeralân. Doordat veel cursussen niet door kunnen gaan zijn we zomaar in zwaar weer terechtgekomen.
De FHS is een onafhankelijke instelling. Subsidie krijgen we niet; we zijn afhankelijk van omzet en van onze vrienden. Nu we door de Coronacrisis weinig gasten hebben kunnen ontvangen, ziet het er slecht uit voor ons. Het verlies van 2020 en 2021 halen we niet meer in.
Wij hopen ten zeerste dat je betrokken wil blijven bij de Folkshegeskoalle. Het is een bijzondere plek met een lange, Friese traditie van elkaar ontmoeten, gemeenschapszin en ontwikkeling. We moeten er niet aan denken dat Corona ons eronder krijgt.

Daarom roepen we jouw hulp in. Word donateur of schaf een strippenkaart aan.
Natuurlijk proberen we uit alle macht het hoofd boven water te houden. We letten goed op alle kosten en hebben een lening afgesloten bij de bank. Maar de rek is er uit. Daarom hebben we moeten besluiten dat we helaas moeten stoppen met de uitgaven die we doen voor onze vrienden in de huidige vorm.

Uitnodiging om van vriend donateur te worden
Als vriend kreeg je voor  € 15,- per jaar ons blad de Freonebân en korting op onze cursussen. Dat is een constructie waar we geld op toeleggen. Het bestuur van de stichting heeft daarom het besluit genomen om deze regeling af te schaffen. De kortingsregeling voor huidige Vrienden houdt op te bestaan per 31 december 2021. In plaats daarvan willen we je van harte uitnodigen om van vriend donateur te worden en een bijdrage van € 25,- in het jaar te betalen (meer mag natuurlijk ook). Daarvoor ontvang je een aantal keer per jaar onze digitale nieuwsbrief, met het cursusaanbod, speciale acties en andere nieuws vanuit de Folkshegeskoalle.

Word donateur

We hopen elkaar snel weer mogen ontmoeten op onze prachtige Folkshegeskoalle.
Heb je vragen?  Neem dan vooral contact met ons op.