Word Freon

Word nu vriend van De Folkshegeskoalle
Dankzij de steun van onze vrienden kan de Folkshegeskoalle activiteiten blijven organiseren. Veel van onze cursussen en activiteiten, zoals de Simmerkampen voor kinderen, kunnen niet bestaan zonder die steun. Vrienden krijgen een jaarlijks het tijdschrift ‘De Freonebân fan Schylgeralân’. Vriend worden kan al voor €15,- per jaar. Stuur een mail naar info@folkshegeskoalle.nl voor meer informatie of aanmelden.