Sealen

Yn alle sealen kin in dvd spiler brûkt wurde. Oare fasiliteiten: WiFi (nim dyn eigen laptop mei!), beamer, televyzjes, musykynstallaasje, piano, spultsjes, bibelteek.

Brêge Seal (Brug Zaal)

De Brêge Seal is in rûne, ljochte konferinsjeromte en is fan alle gemakkane foarsjoen. Der is in grut terras omhinne. De Brêgeseal kin sawol brûkt wurde foar saaklike byienkomsten as Zen-meditaasje as yoga as in skilderkursus. Kinst hjir yn alle rêst fergaderje of wurkje mei in kursusgroep oant maksimaal 30 persoanen. Beskikber binne: DVD, beamer  flipover, musykynstallaasje.

Roefke Seal (Roefke Zaal)

Dizze rekreaasjeseal, mei in soad hout ynrjochte, fynst yn it Roefke. In tige geskikte seal foar skoallen mei musykynstalaasje en feldwurkkast. De seal is geskikt foar 60 persoanen.

It Rom (Het Rom)

Mei-inoar ite yn It Rom, dat heart by de fylosofi fan de Folkshegeskoalle. Ite dochst tegearre mei de oare gasten. Wy litte dy graach genietsje fan al it goeie fan de ierde. Dêrom brûke we farske, safolle mooglik biologyske ingrediënten. Ast wolst siere we fegetarysk of neffens in dieet.

It Bopperom (Het Bopperom)

Een sfeervolle groepsruimte met open haard, piano, tv, DVD en muziekinstallatie, met een terras op het zuiden. Deze ruimte geeft plaats aan 80 personen en is geschikt voor groepen, cursisten of families die op een prettige manier samen willen zijn.

De Rondte

Sinds de zomer van 2017 beschikt de Folkshegeskoalle over een prachtig buitentheater. Gerealiseerd als plek voor de eilander volksdansers om hun zomerdemonstraties te kunnen houden. Deze prachtige plek is onder andere geschikt als dansruimte, yogaruimte, leslokaal en theater.

It Hege Dún

Op de bovenste verdieping van het groepsverblijf Het Roefke is sinds kort een nieuwe zaal. Vanaf deze unieke plek kun je de Waddenzee zien. Deze zaal is geschikt als atelier of vergaderzaal tot 20 personen.