Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Folkshegeskoalle Schylgeralân te Hoorn, Terschelling. De Folkshegeskoalle staat ingeschreven als ‘Stifting Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralân’ in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41002530.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Folkshegeskoalle Schylgeralân. Folkshegeskoalle Schylgeralân respecteert de privacy van iedereen die gebruik maakt van onze diensten alsmede van de gebruikers van onze website en sociale media. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op diensten van Folkshegeskoalle Schylgeralân.  

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u aangeeft gebruik te willen maken van de diensten van de Folkshegeskoalle, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uit te voeren wat u van ons vraagt. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de Folkshegeskoalle. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de Folkshegeskoalle of dat wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De Folkshegeskoalle legt uw gegevens vast indien:

  • u Freon wordt van de Folkshegeskoalle;

  • u zich aanmeld voor onze Nieuwsbrief;

  • u gebruik maakt van een van onze diensten, zoals het volgen van een cursus en het gebruik van onze accommodatie. Ons betreffende aanbod is te vinden op www.folkshegeskoalle.frl.

 Aanpassen/uitschrijven

U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@folkshegeskoalle.nl of 0562-448954.

Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze Nieuwsbrief of nadere informatie met de mail, dan kunt u zich hiervoor afmelden via info@folkshegeskoalle.nl.