Word donateur

Hoorn, 12 april 2021

Beste Vrienden,
Het is stil op de Folkshegeskoalle. Geen gasten, geen vrienden, geen gezelligheid en drukte. door de Coronacrisis zijn we in zwaar weer beland. De FHS is een onafhankelijke instelling. Subsidie krijgen we niet. Nu we door de crisis geen groepen mogen ontvangen, zijn we afhankelijk van omzet die er nauwelijks is en onze vrienden. We zullen 2020 en een groot deel van 2021 als verloren jaren moeten beschouwen.

Natuurlijk proberen we uit alle macht het hoofd boven water te houden. We letten goed op alle kosten en hebben een lening afgesloten bij de bank. Maar de rek is er uit. Daarom hebben we moeten besluiten dat we helaas moeten stoppen met de uitgaven die we doen voor onze vrienden in de huidige vorm.

Vrienden worden donateur
U betaalt als vriend minimaal € 15,- per jaar. Daarvoor krijgt u ons blad de Freonebân en korting op onze cursussen. Dat is een constructie waar we geld op toeleggen. Het bestuur van de stichting heeft daarom het besluit genomen om deze regeling af te schaffen.

De kortingsregeling geldt dit hele jaar nog en houdt op te bestaan per 31 december 2021. Wij hopen ten zeerste dat u betrokken wilt blijven bij de Folkshegeskoalle. Het is een bijzondere plek met een lange, Friese traditie van elkaar ontmoeten, gemeenschapszin en ontwikkeling. We moeten er niet aan denken dat Corona ons eronder krijgt.

Daarom willen we u van harte uitnodigen om van vriend donateur te worden en een bijdrage fan € 25,- in het jaar te betalen (meer mag natuurlijk ook). Daarvoor ontvangt u een aantal keer per jaar onze digitale nieuwsbrief, waarmee we u op de hoogte houden van het cursusaanbod, speciale acties en andere nieuws vanuit de Folkshegeskoalle.

Momenteel heeft de Folkshegeskoalle al een boel donateurs. Daar zijn we heel blij mee en we hopen u binnenkort ook tot onze donateurs te mogen rekenen. Horen we niets van u, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met het omzetten van uw vriendenlidmaatschap naar het donateurschap van 25 euro per jaar. Dit bedrag wordt één keer per jaar automatisch geïncasseerd, net als het vriendengeld nu.

Wilt u graag meer dan 25 euro per jaar betalen of wilt u liever uw lidmaatschap beëindigen: laat het ons weten. Dit kan door te reageren op deze mail. We hebben u er graag bij als donateur, maar voelt u zich vooral niet verplicht.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Spendel,

directeur